Gästrikeregionens Miljö ex-arb återvinning, hållbar utveckling, avfallshantering
Odd Fellow ex-arb energi, miljö, ind ek
Radarbolaget ex-arb, helst D-nivå, radarteknik
Stora Enso ex-arb energi
Unionen Gävleborg ex-arb tekn, data m m (för medlemmar i Unionen)

Mer info finns på www.hig.se/stipendier.