Högskolan i Gävle vill veta vad Du som ny programstudent tycker om informationen inför studiestarten och mottagandet när du kom hit. Besvara en enkel enkät och var med i utlottningen av biobiljetter.
Dina åsikter är värdefulla!
Länk till enkäten: http://bi-server.hig.se/introduktionenht13.asp