Sorry, this entry is only available in Swedish.

Invigningen av Gtech och VOX-OVAr kommer att hålla på 19:00 – 20:30, under den tiden får enbart de somskall inviga sina OVAr eller redan är invigda vistas på Röda BARacken.

Var god kom i tid, annars blir ni utan invigning