Gefleteknologerna (G-tech) är en studentförening som är till för alla studenter som läser under Akademin för Teknik och Miljö på Högskolan i Gävle. Föreningen vänder sig även till er som läser fristående kurser under denna akademi. G-tech övervakar alla kurser som går under denna akademi och verkar för att de skall vara så bra som möjligt. Till G-tech kan studenter vända sig om man har några problem eller synpunkter på de kurser man läser.

Föreningen driver på onsdagar en pubverksamhet. Dit kan man som student komma och träffa andra studenter och umgås eller om ni bara har lust att ”svinga en bägare”. För att se vilka skojiga aktiviteter vi har på pubkvällarna så kan ni gå in på event här på hemsidan eller på vår facebooksida.

Sedan 2014 har föreningen även en helt ny föreningslokal, Trossen. Här driver vi ovan nämnda pubverksamhet, men har även en hel del andra aktiviteter. Idén är att skapa en lokal dit alla känner sig välkomna. Har du förslag på aktiviteter du vill se på Trossen? Kontakta oss gärna!

Under Hösten så anordnar Gefleteknologerna en arbetsmarknadsdag, Futurum, där ni som studenter kan möta företag. Där har ni studenter chansen att fråga ut företagen om möjliga utbildningsvägar, sommarjobb samt även exjobb. Det ger en bra möjlighetför dig som student att kunna knyta kontakter med företag.

Kostnaden för att vara medlem i Gtech är 200kr för hela studietiden och 100 kr för 1 år och då får man:

  • Övervakning av utbildningen.
  • Trevliga medlemsaktiviteter till ett lågt pris.
  • Möjligheten att vara med att påverka din studietid

Om ni har frågor tveka inte att kontakta oss!

Hoppas att ni får en önskvärd studietid!

Gefleteknologerna, Stenhammarsvägen 15, 80267 Gävle
Orgnr: 885001-6471

Våra utskott: