Gefleteknologerna (Gtech) är en studentförening som är till för alla studenter som läser under Akademin för Teknik och Miljö på Högskolan i Gävle. Föreningen vänder sig även till er som läser fristående kurser under denna akademi. Gtech övervakar alla kurser som går under denna akademi och verkar för att de skall vara så bra som möjligt. Till Gtech kan studenter vända sig om man har några problem eller synpunkter på de kurser man läser.

Föreningen bedriver också pubverksamhet. Dit kan man som student komma och träffa andra studenter och umgås eller om ni bara har lust att ”svinga en bägare”. För att se vilka skojiga aktiviteter vi har på gång kan ni besöka vår evenemangsgrupp Trossen Event eller vår Facebooksida.

Sedan 2014 har föreningen även en helt ny föreningslokal, Trossen. Här driver vi ovan nämnda pubverksamhet, men har även en hel del andra aktiviteter. Idén är att skapa en lokal dit alla känner sig välkomna. Har du förslag på aktiviteter du vill se på Trossen? Kontakta oss gärna!

Under Hösten så anordnar Gefleteknologerna en arbetsmarknadsdag, Futurum, där ni som studenter kan möta företag. Där har ni studenter chansen att fråga ut företagen om möjliga utbildningsvägar, sommarjobb samt även exjobb. Det ger en bra möjlighetför dig som student att kunna knyta kontakter med företag.

Kostnaden för att vara medlem i Gtech är 52 kr för ett år och då får man:

  • Övervakning av utbildningen.
  • Trevliga medlemsaktiviteter som bland annat pubkvällar till ett lågt pris
  • Möjligheten att vara med att påverka din studietid
  • Tillgång till exklusiva medlemsaktiviteter
  • Billigare priser på våra sittningar
  • Möjligheten att köpa OVE
  • Billigare panpizza och gratis kaffe på Trossen

Om ni har frågor tveka inte att kontakta oss!

Hoppas att ni får en önskvärd studietid!

Gefleteknologerna, Stenhammarsvägen 15, 80267 Gävle
Orgnr: 885001-6471