Historia

I slutet på 70-talet eller början på 80-talet startades utbildningar i tekniska ämnen vid Högskolan i Gävle/Sandviken i Sandviken och då YTH Stål. 1983 startades datorteknikutbildningen på 40p och senare, 84/85, blev det 60p. Inte förrän 85/86 kom de högskoleingenjörsutblidningar som vi känner till in i bilden med bl.a. datorteknik och elektroniklinjen. Här uppstod informella kontakter bland teknologer i Sandviken.Då studentkåren låg i Gävle var det inte lätt för studenterna i Sandviken att påverka eller få information om kårens studentaktiviteter bl.a. på kårkällaren. Studentantalet ökades markant varje år och nya linjer kom till bl.a. material- och produktionslinjen. Då bestämde sig studenterna i Sandviken för att organisera sig för att ta hand om alla nya studenter, föra fram åsikter till Studentkåren och mot högskolan.Så vintern 1986 bildades en interrimsstyrelse (utskott) som blev Studentkårens avdelning för tekniska utbildningar, som sedermera blev Sandvikenteknologerna. Två av de som deltog i den styrelsen jobbar idag på högskolan.

Under vårterminen -86 byggdes Gula BARacken. Där byggdes bland annat den bardisk som senare flyttades till Röda BARacken och nu står som dekoration på Trossen. Under mottot ”Den måste tåla kravaller” byggdes baren av tvåtumsplank och bultades fast i golvet. Plankorna kom i sin tur från det som kom att kallas ”Motorsågsmassakern” i långa tider efteråt, då en innervägg byggd av nämda plankor helt frankt sågades bort i akt och mening att vidga lokalen.

Följande sommar -86 kläcktes den avsiktligt flerfacetterade devisen ”Scientiae in futurum”, den kan tolkas som kunskap för framtiden, kunskap i framtiden, ventenskap för framtiden eller vetenskap i framtiden. Det handlar mest om vilkar värderingar man binder vid orden där kunskap bär betydelsen mera praktiskt tillämpande och vetenskap i sin tur väger över mot teoretisk tillämpning. Sedan huruvida för eller i, är en tankelek mellan att lära för framtiden och målet och att i framtiden ha kunskapen eller kunna tillämpa vetenskapen.

Under hösten -86 så instiftades n0llningen med därtill tillhörande ritualer på allvar och den första supern0llan föddes.

Under året togs också rätten för teknologerna vid Högskolan i Gävle/Sandviken att bära grön smäck med overall. De första overallerna var gula, men innan vårterminens slut hade färgen bytts till vit efter kraftfulla påstötningar från Uppsala Teknologkår:s teknologer som ansåg sig ha ensamrätt på just den gula färgen! Ett antal år senare startades en teknologavdelning i Gävle, Gefletec, som för att avvika valde bordeaux overaller, den färg som valdes gemensamt vid den senare sammanslagningen.

Första modellen av examensring kom våren 1987. Samma år (-87) gick den första FöretagsDAgen, FöDa:n av stapeln.

Hösten 1994 flyttade alla ingenjörsutbildningar som var stationerade i Sandviken in till nya högskolan på Kungsbäck i Gävle. Följden av detta var att de betydligt äldre studentföreningarna Sandvikenteknologerna och Gefletec slogs samman till en ny förening med namnet Gefleteknologerna.

Under 2014 skulle Röda BARacken rivas för att ge plats åt fler studentlägenheter och Gefleteknologerna flyttade några 100 meter åt nordöst till Trossen, som är våran nuvarande föreningslokal. Sedan våren 2016 finns där dessutom en uteplats.

2022 blev Gefleteknologerna en sektion unde Gefle studentkår.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå